Mật ngữ hàng ngày 06:24 pm 03/01/2017

Phương châm 12 chòm sao cần ghi nhớ nhất để bớt ú

 • Bạch Dương: bớt ăn đồ chiên rán, fast food lại
 • Kim Ngưu: ngăn kéo bàn đừng chứa đồ ăn vặt
 • Song Tử: ăn uống điều độ, đúng bữa
 • Cự Giải: gác cái sự lười qua 1 bên mà đi tập thể dục
 • Sư Tử: bớt ăn khuya lại
 • Xử Nữ: ăn uống điều độ, đúng bữa
 • Thiên Bình: không lấy việc “ăn” để ổn định cảm xúc
 • Thiên Yết: ăn rau nhiều vào
 • Nhân Mã: bớt ăn đồ chiên rán, fast food lại
 • Ma Kết:nhai kỹ nuốt chậm
 • Thủy Bình: nhai kỹ nuốt chậm
 • Song Ngư: ko ăn lung tung ở hàng rong