Mật ngữ hàng ngày 09:19 am 19/05/2017

Quan điểm làm việc của 12 chòm sao

  • Bạch Dương: nhân viên phải có thái độ làm việc tốt.
  • Kim Ngưu: luôn hướng về sự công bằng, liêm chính .
  • Song Tử: luôn tính toán trước mọi việc.
  • Cự Giải : sự nghiệp và gia đình là hai phương diện có thể hỗ trợ lẫn nhau .
  • Sư Tử: tích cực, giao tiếp phải khôn khéo.
  • Xử Nữ : Hiền lành, không có dã tâm.
  • Thiên Bình: Lý trí, nghiêm túc, cẩn thận.
  • Thiên Yết: suy xét cẩn thận về công việc.
  • Nhân Mã: suy nghĩ khác với người thường, bốc đồng.
  • Ma Kết: Bình tĩnh mà tính toán.
  • Bảo Bình: nghiêm túc, rất có tham vọng.
  • Song Ngư: tính hợp tác và nhẫn nại cao.