Mật ngữ hàng ngày 09:19 am 19/05/2017

Quan điểm làm việc của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: nhân viên phải có thái độ làm việc tốt.
 • Kim Ngưu: luôn hướng về sự công bằng, liêm chính .
 • Song Tử: luôn tính toán trước mọi việc.
 • Cự Giải : sự nghiệp và gia đình là hai phương diện có thể hỗ trợ lẫn nhau .
 • Sư Tử: tích cực, giao tiếp phải khôn khéo.
 • Xử Nữ : Hiền lành, không có dã tâm.
 • Thiên Bình: Lý trí, nghiêm túc, cẩn thận.
 • Thiên Yết: suy xét cẩn thận về công việc.
 • Nhân Mã: suy nghĩ khác với người thường, bốc đồng.
 • Ma Kết: Bình tĩnh mà tính toán.
 • Bảo Bình: nghiêm túc, rất có tham vọng.
 • Song Ngư: tính hợp tác và nhẫn nại cao.