Mật ngữ hàng ngày 04:30 pm 12/01/2017

Sao nào bình tĩnh nhất?

2
Song Tử
1
Kim Ngưu
3
Ma Kết