Mật ngữ hàng ngày 04:57 pm 11/05/2017

Sao nào tinh quái ngầm ko bộc lộ?

2
Thiên Yết
1
Kim Ngưu
3
Sư Tử