Monthly Zorobook 08:05 am 20/12/2015

Khả năng gặp quý nhân trong tháng 1/2016 của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: (40%)
 • Kim Ngưu: (70%)
 • Song Tử: (30%)
 • Cự Giải: (60%)
 • Sư Tử: (95%)
 • Xử Nữ: (10%)
 • Thiên Bình: (20%)
 • Thiên Yết: (80%)
 • Nhân Mã: (45%)
 • Ma Kết: (50%)
 • Thủy Bình: (65%)
 • Song Ngư: (5%)