Sự Kiện Chiêm Tinh 05:10 pm 06/01/2016

Xà Phu – Ophiuchus, thành viên mới hay kẻ ngoại đạo?

Từ ngày xưa, các nhà chiêm tinh đã coi những Cung hoàng đạo có liên quan đến các mùa. Tại vùng Lưỡng Hà cổ đại vào khoảng năm 2000 TCN, sự xuất hiện của chòm sao Thiên Bình trước khi mặt trời mọc như là một biểu tượng của điển phân mùa thu. 1000 năm sau, khi quy tắc này không còn có thể áp dụng được nữa, mùa thu vẫn được xác định khi Mặt trời tiến vào Thiên Bình.

Đừng đánh đồng các chòm sao trong vòng tròn hoàng đạo với những chòm sao trên bầu trời.

Với những người tìm hiểu về chiêm tinh, đều sẽ không lạ lẫm gì với những bài viết, phê bình chiêm tinh học chủ yếu đến từ thiên văn học và vật lý học, những người không hiểu về chiêm tinh.

Họ cho rằng, những dấu hiệu hoàng đạo được sử dụng cho chiêm tinh không tương ứng với những chòm sao thực sự trên bầu trời. Họ cho rằng, những chòm sao trên bầu trời khi được đưa vào chiêm tinh học đã sai lệch khoảng một tháng.

Ngoài ra, họ còn cho rằng các chiêm tinh gia đã bỏ qua một chòm sao thứ 13, được gọi là Xà phu (Ophiuchus) dù Mặt trời  đi qua chòm sao này mỗi năm. Những thông tin này phần nào đó là đúng, nhưng chúng chỉ dựa trên những giả định mơ hồ không chính xác về bản chất và lịch sử của chiêm tinh học, chính vì thế mà sai lệch vấn đề. Những tuyên bố chưa được nghiên cứu tiếp tục được lan truyền một cách sai lệch. Cho đến khi nhận thức được đầy đủ những chuyển động và các vấn đề được nêu ở trên. Ông để Bạch Dương bắt đầu vòng tròn hoàng đạo. Ông đã làm điều này trong quan điểm rằng những chòm sao cố định trên bầu trời không liên quan gì đến chiêm tinh, cung Mặt trời được cố định tại những điểm nhất định của đường đi của mặt trời. Bạch Dương bắt đầu vào Xuân phân, Cự Giải Hạ chí, Thiên Bình vào Thu phân và Ma Kết vào Đông chí.

Từ ngày xưa, các nhà chiêm tinh đã coi những Cung hoàng đạo có liên quan đến các mùa. Tại vùng Lưỡng Hà cổ đại vào khoảng năm 2000 TCN, sự xuất hiện của chòm sao Thiên Bình trước khi mặt trời mọc như là một biểu tượng của điển phân mùa thu. 1000 năm sau, khi quy tắc này không còn có thể áp dụng được nữa, mùa thu vẫn được xác định khi Mặt trời tiến vào Thiên Bình.

Chiêm tinh học hiện đại vẫn trung thành với truyền thống cũ này. Nó không xem xét những chòm sao cố định trên bầu trời, nhưng chia vòng tròn hoàng đạo cùng các điểm cốt yếu của các mùa. Những chòm sao trong vòng tròn hoàng đạo không liên quan đến các chòm sao trên bầu trời. Đừng bao giờ đánh đồng cung Mặt trời với các chòm sao bạn thấy trên trời, cung Mặt trời của bạn không thể nhìn thấy trên kia.

Các nhà thiên văn học cho rằng chiêm tinh học là hư cấu bởi không sử dụng những chòm sao thực tế, họ nghĩ rằng những chiêm tinh gia đã bỏ qua những chòm sao trên trời. Thực chất, các nhà chiêm tinh chỉ quan tâm đến những dấu hiệu hoàng đạo, dựa trên các mùa.

Vậy còn Xà phu? Bởi đây cũng chỉ là một chòm sao cố định thực tế trên bầu trời, nó không có liên quan đến đến chiêm tinh. Thực tế, mặt trời đi qua nó từ khoảng 29/11 đến 17/12, rơi vào cung hoàng đạo Nhân Mã.

Nguồn: Viv Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,