Thời Trang 09:14 am 13/04/2017

Kiểu áo len mùa đông của 12 chòm sao

Note: Áp dụng với cung Mọc và Kim

• Bạch Dương
[​IMG] 

• Kim Ngưu
[​IMG] 

• Song Tử
[​IMG] 

• Cự Giải
[​IMG] 

• Sư Tử
[​IMG] 

• Xử Nữ
[​IMG] 

• Thiên Bình
[​IMG] 

• Thiên Yết
[​IMG] 

• Nhân Mã
[​IMG] 

• Ma Kết
[​IMG] 

• Bảo Bình
[​IMG] 


• Song Ngư
[​IMG] 

Nguồn: Nguồn: moonsmells - Translated by Cin

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,