Tình huống 02:34 pm 26/05/2016

Khi 12 chòm sao đi làm

 


Bạch Dương

[​IMG]

Kim Ngưu: Có nhiều chuyện xảy ra quá, tôi cần một kỳ nghỉ.

[​IMG]

Song Tử: Cà phê, cà phê sẽ giải quyết mọi thứ.

[​IMG]

Cự Giải

[​IMG]

Sư Tử: Cậu biết có công việc nó kỳ lạ nhất ở chỗ nào không? Ngày nào cậu cũng phải lết tới đó, dù có thích nó hay không.

[​IMG]

Xử Nữ

[​IMG]

Thiên Bình

[​IMG]

Thiên Yết: 
- Chào buổi sáng.
- Xuống địa ngục đi.

[​IMG]

Nhân Mã

[​IMG]

Ma Kết: Tui không nói rác, tôi nói tát. Khác hoàn toàn nhé.

[​IMG]

Bảo Bình

[​IMG]

Song Ngư

[​IMG]

Nguồn: Wander

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,