Tình huống 01:42 pm 12/07/2017

Khi 12 chòm sao múa cột

hi 12 chòm sao múa cột


Dìm hàng, dìm hàng đê! =)) Đá ném vào nguồn nhé bà con =))

Bạch Dương: Muốn chơi chiêu khó từ đầu nên ....

[​IMG]
Kim Ngưu

[​IMG]
Song Tử: Nửa chừng lại đổi ý qua làm thứ khác

[​IMG]
Cự Giải

[​IMG]
Sư Tử: Chói loá rực rỡ như mọi khi =))

[​IMG]
Xử Nữ: Nhìn vô cùng ... kỹ thuật! =))

[​IMG]
Thiên Bình

[​IMG]
Thiên Yết: Thích động tác sexy

[​IMG]
Nhân Mã

[​IMG]
Ma Kết

[​IMG]
Bảo Bình: Vận dụng công nghệ

[​IMG]
Song Ngư: lãng mạn và mơ mộng

[​IMG]

 

Nguồn: Theo horrorscope.today/ Wander MN12CS

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,