Tình huống 11:57 am 01/08/2017

Khi 12 chòm sao xấu hổ phiên bản anime (Gif)

Bạch Dương:

[​IMG]

Kim Ngưu: 

[​IMG] 

Song Tử: 

[​IMG] 

Cự Giải: 

[​IMG]

Sư Tử:

[​IMG]

Xử Nữ: 

[​IMG]

Thiên Bình: 

[​IMG]

Thiên Yết: 

[​IMG]

Nhân Mã: 

[​IMG]

Ma Kết: 

[​IMG]

Bảo Bình: 

[​IMG]

Song Ngư: 

[​IMG]

Edit by member

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,