Tình huống 11:19 am 10/07/2017

Khi các sao đi tập Gym

Bạch Dương

[​IMG] 

Kim Ngưu

[​IMG] 

Song Tử

[​IMG] 

Cự Giải

[​IMG] 

Sư Tử

[​IMG] 

Xử Nữ

[​IMG] 

Thiên Bình

[​IMG] 

Thiên Yết

[​IMG] 

Nhân Mã

[​IMG] 

Bảo Bình

[​IMG] 

Ma Kết

[​IMG] 

Song Ngư

[​IMG] 

Nguồn: Variety/ 4r MN12CS

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,