Tình huống 11:24 am 11/07/2017

Kiểu nháy mắt (thả thính) của các chòm sao​

 

Bạch Dương

[​IMG]
Kim Ngưu

[​IMG]
Song Tử

[​IMG]
Cự Giải

[​IMG]
Sư Tử

[​IMG]
Xử Nữ

[​IMG]
Thiên Bình

[​IMG]
Thiên Yết

[​IMG]
Nhân Mã

[​IMG]
Ma Kết

[​IMG]
Bảo Bình

[​IMG]
Song Ngư

[​IMG]


Bạch Dương

[​IMG]
Kim Ngưu

[​IMG]
Song Tử

[​IMG]
Cự Giải

[​IMG]
Sư Tử

[​IMG]
Xử Nữ

[​IMG]
Thiên Bình

[​IMG]
Thiên Yết

[​IMG]
Nhân Mã

[​IMG]
Ma Kết

[​IMG]
Bảo Bình

[​IMG]
Song Ngư

[​IMG]
Theo horrorscope.today

Nguồn: wander MN12CS

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,