Tình huống 02:41 pm 05/04/2016

Lúc tâm trạng không thể khống chế được của 12 chòm sao

Bạch Dương: 
- Mức độ: ★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★
- Biểu hiện: Nóng nảy


Kim Ngưu: 
- Mức độ: ★★★★★
- Khả năng phục hồi: ★★
- Biểu hiện: Kiềm chế bản thân


Song Tử: 
- Mức độ: ★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★
- Biểu hiện: Buồn bựcCự Giải: 
- Mức độ: ★★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★
- Biểu hiện: Tự trách mình


Sư Tử:
- Mức độ: ★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★★
- Biểu hiện: Nóng giận


Xử Nữ:
- Mức độ: ★★★★★
- Khả năng hồi phục: ★★
- Biểu hiện: Stress
Thiên Bình:
- Mức độ: ★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★
- Biểu hiện: Lo lắng


Thiên Yết: 
- Mức độ: ★★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★
- Biểu hiện: Tự trách bản thân


Nhân Mã: 
- Mức độ: ★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★★
- Biểu hiện: Buồn rầuMa Kết: 
- Mức độ: ★★★★★
- Khả năng phục hồi: ★★
- Biểu hiện: Áp lực


Thuỷ Bình:
- Mức độ: ★★
- Khả năng phục hồi: ★★★★
- Biểu hiện: Khó chịu trong người


Song Ngư:
- Mức độ: ★★★★
- Khả năng phục hồi: ★★★
- Biểu hiện: Tự trách

Nguồn: Miki - Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,