Trang Trí 05:38 pm 21/08/2015

12 chòm sao là những món đồ dễ thương nào?

Bạch Dương:

 

 

Kim Ngưu:

 

Song Tử:

 

Cự Giải:

 

Sư Tử:

 

Xử Nữ:

 

Thiên Bình:

 

Thiên Yết:

 

Nhân Mã:

 

Ma Kết:

 

Bảo Bình:

 

Song Ngư:

Nguồn: Theo Capricancer Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,