Trang Trí 01:58 pm 18/08/2015

Phòng ngủ của 12 chòm sao

Bạch Dương


 

Kim Ngưu

 

Song Tử

Cự Giải


 

Sư Tử

Xử Nữ


 

Thiên Bình


 

Thiên Yết

Nhân Mã

Ma Kết

Bảo Bình

Song Ngư

Nguồn: shitthesignssay/ forum MN12CS

Tags: Bạch Dương , Kim Ngưu , Song Tử , Cự Giải , Sư Tử , Xữ Nử , Thiên Bình , Thần Nông , Nhân Mã , Ma Kết , Bảo Bình , Song Ngư ,