Bảng Xếp Hạng

 • Thứ Hai ngày 19/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 18/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 17/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 16/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 15/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 14/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 13/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 12/06/2016

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 11/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 10/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 09/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 08/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 07/06/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử