Bảng Xếp Hạng

 • Thứ tư ngày 17/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 16/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ hai ngày 15/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ nhật ngày 14/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 13/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 12/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 11/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ tư ngày 10/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thu ba ngay 09/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 08/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 07/01/2018

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 06/01/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 05/01/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử