Bảng Xếp Hạng

 • Thứ Sáu ngày 21/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 20/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 19/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 18/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 17/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 16/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 15/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 14/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 13/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 12/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 11/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 10/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 09/04/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử