Zorobook

Bảng Xếp Hạng

Xếp hạng sao nữ có khả năng khiến cho người khác phái bối rối nhất

2
Thiên Bình
1
Thủy Bình
3
Xử Nữ

Góc Chiêm Tinh