Bảng Xếp Hạng

 • Chủ nhật ngày 29/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ bảy ngày 28/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ sáu ngày 27/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ năm ngày 26/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ tư ngày 25/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • thứ ba ngày 24/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ hai ngày 23/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ nhật ngày 22/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ bảy ngày 21/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ sáu ngày 20/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ năm ngày 19/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 18/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ ba ngày 17/10/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử