Bảng Xếp Hạng

 • Thứ Sáu ngày 31/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 30/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 29/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 28/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 27/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 26/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Bảy ngày 25/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Sáu ngày 24/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Năm ngày 23/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Tư ngày 22/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Ba ngày 21/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Thứ Hai ngày 20/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử
 • Chủ Nhật ngày 19/03/2017

  2
  Kim Ngưu
  1
  Bạch Dương
  3
  Song Tử